Overzicht geschreven geschiedenis tot nu toe.

Home  >>  Overzicht geschreven geschiedenis tot nu toe.

Nog meer gebouwen en huizen ontworpen door Willem Hillebrand Lieuwens

Home  >>  Willem Hillebrand Lieuwens (1871-1945)

Nog meer gebouwen en huizen ontworpen door Willem Hillebrand Lieuwens

Willem Hillebrand heeft nog veel andere gebouwen ontworpen. Hij heeft een bioscoop ontworpen, een café chantant, een heel groot pand voor een reisbureau, een sigaren fabriek, een kantoorpand etc. Ik heb via kranten openbare aanbestedingen gevonden en soms in een tekst zijn naam. Hij had samen met zijn vader de aannemerij H.A. Lieuwens & Zoon en waarschijnlijk zijn ook vele door hem ontworpen gebouwen gebouwd door hun eigen aannemerij en was er geen openbare aanbesteding. In het Gemeentearchief van Rotterdam zijn geen zoeksystemen mogelijk om op architect of op aannemer te zoeken. Verder zij heel veel bouwtekeningen door het bombardement op Rotterdam vernietigd.

Willem Hillebrand Heeft een aantal gebouwen projecten  in de entertainment industrie uitgevoerd.

In 1895 hebben de broers Max en Emiel Skladanowski  in Berlijn als eersten filmfragmenten vertoond, het duurde maar een kwartier, het was de eerste film in Europa. Ook in andere landen gebeurde dat daarna vrij snel. In 1896 werd in Nederland de eerste film vertoond. Er ontstonden bioscopen en Willem Hillebrand ontwierp in 1910-1911 de Palace Bioscope Theatre aan de Coolsingel 41. Voor de bouw werd door de architect een openbare aanbesteding gehouden.

Op de foto is dat het linker gebouw.

Daarna kwamen er regelmatig advertenties in de krant over wat er te doen was in de bioscoop.

In 1910 is het pand rechts van de bioscoop “De Levensverzekering en Bank” ook ontworpen door Willem Hillebrand, ook daar is een aanbesteding voor gehouden.

In 19..  heeft hij op de Korte Hoogstraat een bodega “La Confiance” ontworpen. Het was eerst een heren kleding winkel en hij heeft het interieur ontworpen voor een bodega, een cafe restaurant.

 De “Confiance”.

Het pand Korte Hoogstraat 36, waarin thans een kleedingmagazijn van de firma A. Kreymborg & Co is gevestigd, is aangekocht door den heer J.W.F.v.Pelt, eigenaar van de bodega “La Confiance”aan de Leuvehaven 5, welk pand zal worden afgebroken voor het doorbraakplan. Onder leiding van den architect W.H. Lieuwens zal het pand aan de Korte Hoogstraat tot bodega worden verbouwd.

In 1913 heeft hij op de Coolsingel nr 12 ontworpen Cabaret Metropole.

Cabaret Metropole. 1913

Het uit en afbreken van panden en het in plaats stellen daarvan van publieke vermakelijkheden is aan de orde van de dag en het jongste proces op dit terrein heeft zich thans voltrokken aan de Coolsingel nummer 12, waar door de zorgen van de architect, de heer Lieuwens een café chantant tot stand is gekomen, dat de veelbelovende naam van Cabaret Metropole heeft gekregen.

De zaal, ingericht voor ongeveer 200 bezoekers, ziet er licht en vrolijk uit, en eenieder is in de gelegenheid de verrichtingen op het podium gade te slaan, waar zich een orkestje zal doen horen, en waar het chantant gedeelte der onderneming het programma zal aanvullen en opluisteren. De firma Doorman heeft gezorgd voor de elektrische-, de firma W.H. Willing voor de bierinstallatie, twee factoren van lang niet geringe betekenis, terwijl de firma Vente met haar ameublement de zaal een gezellige indruk heeft helpen doen maken. Het cabaret Metropole wordt geleid door de heer H.W. Theunisse.

Aan de Westzeedijk / Zalmhaven was hij de architect van een dubbel woon- en pakhuispand.

In 1911 op de Noord Blaak.

Nog een foto van de Coolsingel met de bioscoop, derde huis van links en daarnaast de Levensverzekeringsbank. Je ziet ook dat de Coolsingel nog niet gedempt is, dat is een paar jaar later gebeurd. In 1912 bouwde hij alweer op de Coolsingel een café restaurant voor de Wed. S. Soesman. Haar overleden man en zwager waren eigenaar van heel groot restaurant in Rotterdam en startte zij een eigen restaurant.

Hij ontwierp in 1908 ook een van de eerste automobiel bedrijven in Rotterdam. Toen het geopend werd stond deze foto met aanbeveling in de krant. Ook hier is zijn bouwstijl met veel details te zien. In de advertentie zie je hoe een moderne auto er toen uitzag. Het gebouw is gebouwd voor 21.800 gulden.

Een energiek stadsgenoot heeft het gewaagd ook ter deze stede het automobile bedrijf op wat grotere schaal aan te vatten, dan tot nu toe geschiedde. Aan de Baan is , met de heer Henrici als technisch leider, dezer dagen een nieuw gebouwde en zeer fraaie garage in gebruik genomen. Het daar uitgeoefende bedrijf omvat naast de handel in auto’s, ook het verhuren en stallen daarvan. En ten behoeve van de particuliere autobezitters zal weldra op een nog openliggend terrein van 1000m2 een speciale garage met boxes gebouwd worden, om de zaak ook daarin tot een eerste-klassig bedrijf te maken. Ook dit gebouw is gebombardeerd. Op de Baan staan nu nog steeds garagebedrijven.

Ook een pakhuispand met kantoren, kelders en zolders aan de Wilhelminakade, Rijnhaven.

Naar alle waarschijnlijkheid is hij de meest linkse man, staande op de Wilhelminakade.

Ook ontwierp hij een sigaren fabriek met winkel, kantoren en pakhuis aan het Zwaanhals.

Deze fabriek is in 1915 afgebrand. In de krant stond:

‘Een brand zoals in deze stad gelukkig tot de zeldzaamheden behoort’, aldus kenschetste het Rotterdamsch Nieuwsblad de ramp, die de sigarenfabriek van B. van der Tak & Co. aan het Zwaanshals op 21 december 1915 trof. De situatie van de fabriek in een dicht bewoonde volksbuurt, ingeklemd tussen de huizen aan de Fabrieksstraat en de Loofdakstraat, bemoeilijkte het blussingswerk in hoge mate. Door het vuur met 29 stralen te belagen kon de brandweer de omvang tot de eigenlijke fabriek beperken en er was alleen materiële schade: 3 miljoen sigaren en tabak ter waarde van f 60.000.
Het ontwerp van een kantoor, pakhuis en woningen aan de Oost Maas Kade.

De voorgevel van de Looiershof in Delfshaven is het enige wat rest van het gebouw van Kaufmann’s Huidenhandel, ook ontworpen door Willem Hillebrand.Het gebouw stamt uit 1910.

In 1904 werd een winkelhuis aan de Molensteeg door hem verbouwd. in het zelfde jaar aan de maaskade een woonhuis met een beneden en bovenhuis.

 

De bouwstijl van Willem Hillebrand Lieuwens

Home  >>  Willem Hillebrand Lieuwens (1871-1945)

De Bouwstijl van Willem Hillebrand Lieuwens en twee nu nog bestaande door hem ontworpen huizen.

 

Zijn bouwstijl.

Paul Groenendijk schrijft heel recent in 2015 voor de Kunsthal in Rotterdam een artikel over gebouwen en woonhuizen in Rotterdam die omstreeks 1900 in Jugendstil ontworpen zijn. In dit artikel komen ook twee woonhuizen voor die door H.A. Lieuwens & Zoon ontworpen zijn, dus door Willem Hillebrand Lieuwens.

Aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw ontstond een nieuwe richting in de architectuur en de toegepaste kunsten. Een stijl met grillige vormen en decoraties met dier en plantmotieven. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe materialen zoals smeedijzer, glas-in-lood en machinaal vervaardigde geglazuurde stenen en keramisch tegels. Deze stroming heet Art Nouveau, Nieuwe Kunst of Jugendstil. Deze stijl is een overgang naar een nieuwe tijd, een stijl van de nieuwe rijken van toen, een grootstedelijke middenklasse op zoek naar een eigen identiteit. De gegoede burger laat zich een eigen huis in Jugendstil bouwen en onderscheidt zich daardoor, wil zijn rijkdom tonen.

Sommige gevels tonen nog steeds een bijna onbeperkte detaillering en uitbundigheid met prachtige sluitstenen, veel smeedwerk, mooie balkonhekjes, gevelstenen, raamkozijnen en daklijsten.

Een groep jonge Rotterdamse architecten, waaronder Willem Hillebrand Lieuwens realiseerde Jugendstil gebouwen in Nederland. Zij waren afkomstig van de in 1887 gestarte architectuur opleiding van de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen.

Vele gebouwen van Willem Hillebrand zijn in de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Ik heb twee door hem ontworpen huizen gevonden die nog bestaan. Het hoekpand op de Avenue Concordia 55-61 is in 1899 gebouwd. Het woonhuis op de Parklaan 44 is in 1903 gebouwd. Wim was toen rond de dertig jaar, een beginnend architect. Dit soort opdrachten moeten voor hem zeer vererend zijn geweest. Ik heb zelf in de Concordiastraat, nu Voorschoterstraat, gewoond, dat is de volgende zijstraat, richting Oudedijk. Ik heb regelmatig langs dit pand op de Avenue gelopen maar nooit geweten dat dit door mijn grootvader ontworpen was, waarschijnlijk wist mijn vader dat ook niet. Wij hebben in 2016 foto’s gemaakt van beide panden. Het meest opmerkelijke en ook erg leuk aan het pand op de Parklaan is dat onder op de pui rechts staat W.H. Lieuwens, architect, een soort handtekening onder een schilderij, wij hebben dat niet kunnen vinden op de pui van het pand op de Avenue Concordia.

Parklaan 44

Het is een prachtig gebouw met heel veel uitgewerkte details.

Aan de voet van het gebouw zien we links een zwarte smeedijzeren leuning.

Rechts onderop de pui staat W.H.Lieuwens architect, een soort handtekening onder een schilderij.

De voordeur is nog steeds origineel met prachtig glas en lood. Daar boven nog twee kleine boogramen met een pilaartje daar tussen.

Het middenpaneel in de deur.

Twee pilaren aan de zijkant, heel rijk bewerkt, onder de pilaren prachtig steen werk. De bovenkant van de pilaren heeft een prachtige afwerking.

Naast de voordeur is een erker, de onderkant en de ramen van de erker hebben allerlei steen decoraties.

De raampilaren versiert met kleine hoefijzertjes.

De bovenkant van een raam. Ook de onderkant van de dakgoot is rijk voorzien

Avenue Concordia 55-61

Het bestaat uit twee panden. In het linkerdeel zit al sinds 1903 de banketbakker Carlier. Ook het winkelinterieur is ontworpen door Willem Hillebrand Lieuwens. In vergelijking met het pand op de Parklaan is dit pand nog fraaier, nog meer versierd, nog meer creativiteit.

Het linkerdeel. Op de begane grond een nog steeds bestaande banketbakkers winkel Carlier. Op de eerste etage een fraaie erker met daarboven een torentje met een prachtige beeldplaat.

 Een prachtige bewerking op het torentje.

In 1899 gebouwd. Toen was Willem Hillebrand pas 28 jaar, dat moet een geweldige opdracht voor hem geweest zijn. Prachtige bloemen  en planten, een prachtige versiering. Aan de twee zijkanten van het torentje zit een spin/ een kwal, een mooie versiering.

De dakgoten

De hoek met een mooi balcon.

De voordeur en het raam van het hoekpand. Je ziet hier raam en deurkozijnen die hij ook gebruikt op de Parklaan.

Rechts naast het torentje zitten nog 5 raampjes

Het balkon met prachtig houtsnijwerk, op de hoeken van het pand geglazuurde stenen ter versiering.

In een volgende blog zal ik nog vele andere door hem ontworpen gebouwen behandelen.

 

Willem Hillebrand Lieuwens de eerste jaren.

Home  >>  Willem Hillebrand Lieuwens (1871-1945)

Willem Hillebrand is geboren op 8 november 1871 in Rotterdam. Hij werd Wim genoemd. Zijn ouders waren niet erg gelukkig met kinderen krijgen. Hun eerste kind sterft bij de geboorte, het tweede kind leeft maar een paar maanden, dan wordt Hugo geboren in 1869, het vierde kind overlijdt na een paar maanden en dan wordt Wim in 1871 geboren. Hierna zijn nog een aantal kinderen geboren en ook een paar weer heel snel overleden. Zijn moeder krijgt totaal 12 kinderen, waarvan 5 of bij de geboorte of op jonge leeftijd overlijden. Wim groeit op met 3 broers en 3 zusters. Zijn vader was eigenaar van een aannemerij. Hij had metselaars en timmerlieden in dienst. Door het groeiende gezin zijn ze een aantal keren in Rotterdam verhuisd. Toen Wim geboren werd woonde het gezin op Delftsevaart 22. Ze  verhuisden daarna naar Wijnhaven 44, daarna naar Haagseveer 14 en uiteindelijk op het Couwenburgseiland 12, allen in Rotterdam.

Zijn vader zal hem ongetwijfeld gestimuleerd hebben om net als hijzelf had gedaan Bouwkunde te gaan studeren op de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. De Academie was echter in 1887 een nog interessantere architecten opleiding gestart en Wim werd een van de eerste leerlingen. Hij heeft het afgemaakt en werd architect. Zijn vader had een firma met de naam H.A. Lieuwens, onder die bedrijfsnaam werkte hij. Wim is toegetreden tot de firma van zijn vader en na enige tijd werd hij medevennoot. De naam van de firma veranderde van H.A. Lieuwens in H.A. Lieuwens & Zoon. De volledige naam van de firma was eerst H.A. Lieuwens Timmerlieden en Metselaars. Ik vond een kranten advertentie uit 1901 die luidt: Heden herdenkt Piet Smit, Metselaar dat hij 35 jaar geleden in dienst trad bij H.A. Lieuwens. De advertentie had als trotse ondertitel H.A. Lieuwens Architecten Timmerlieden en Metselaars. Hij was dus sinds 1866 in dienst, sinds de oprichting.

Op 26-5-1899 trouwt Willem Hillebrand Lieuwens met Anna Dorothea Pabbruwe.

Een foto van een prachtig paar.

In de huwelijks acte staat vermeld:

Anna Dorothea Pabbruwe, 22 jaar, geboren op 28 februari 1877 in Welper, gemeente Hattingen in Pruisen, wonende in Den Haag, minderjarige dochter van Ir. Hermanus Pabbruwe, overleden en Dorothea Johanna Wins. Willem Hillebrand Lieuwens met de trotse vermelding  “architect”. De comparanten hebben overlegd hun beide geboorteakten, de doodakte van haar vader en het certificaat van des comparants voldoening aan de Nationale Militie. Getuigen waren een broer van haar vader Abraham Pabbruwe, 46 jaar, secretaris der Maatschappij van Nederlandsch Westphalische Spoorwegen wonende in Winterswijk, een broer van haar moeder Henri Wins, 56 jaar, commies bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag, zijn broer Hugo Leonard Lieuwens, 30 jaar, kandidaat notaris en zijn zwager Alexander Bikkers fabrikant.

Ze gaan wonen op het Bolwerk 3 vlakbij het Witte Huis. Het Witte Huis was pas gebouwd, het zal een zeer aansprekend gebouw geweest zijn want het was toen het hoogste kantoorgebouw van Europa en het was gebouwd in art nouveau stijl en dat was voor Wim erg aansprekend, want hij ontwierp ook huizen, kantoren en bioscopen in die stijl. De aannemer bouwde het Witte Huis voor 130.000 gulden. Je ziet op de foto uit 1899 rechts het Witte Huis, aan de linkerkant een rij huizen en Wim en Anna woonden in het derde huis vanaf de rechterkant. Van uit het huis heeft men een heel mooi uitzicht over de Nieuwe Maas. Je ziet op deze foto hoe het verkeer in Rotterdam was in 1899, heel veel paard en wagens. Op de achtergrond zie je links de spoorbrug over de Maas en rechts achter het Witte Huis het spoorwegviaduct dat dwars door Rotterdam liep.

De linker panden zijn in 1950 gesloopt. Het Witte Huis staat er nog steeds.

Hun oudste zoon Hillebrand Andreas Lieuwens, mijn vader, wordt hier op 18 februari 1900 geboren. In 1904 verhuist het gezin naar de Hoflaan 49 in Kralingen / Rotterdam. Dat pand zag er in het begin van de 21e eeuw dus 100 jaar later zo uit.

Hoflaan in 1900

De Hoflaan in Kralingen was in die tijd een laan met prachtige villa’s, zelfs de burgemeester van Rotterdam had daar zijn ambtsvilla. Het feit dat Willem Hillebrand hier kon gaan wonen betekent dat hij zeer succesvol was als architect. Dat zal ook blijken uit de huizen, kantoor panden, garage bedrijf, sigarenfabriek en vele andere gebouwen die hij in Rotterdam ontworpen heeft.

Anna Dorothea had een personeels advertentie geplaatst waarin in ze een Dagmeisje vraagt om de groote meid behulpzaam te zijn. Het resultaat was waarschijnlijk zo goed dat ze vrij snel daarna voor haar moeder in Den Haag ook een personeels advertentie plaatst. Haar moeder had ook meer personeel nodig. Ze had reeds een “groote meid” inwonend en men zocht nog inwonend een net meisje van ongeveer 16 jaar om de “groote meid” behulpzaam te zijn. Het jaarsalaris was 125 gulden.

In een volgend artikel zal ik door heem ontworpen huizen bespreken.

December 1911. Een familiefoto op een 12 1/2 jarige bruiloft.

Home  >>  Willem Hillebrand Lieuwens (1871-1945)

Op 26 november 1911 zijn Willem Hillebrand Lieuwens en Anna Dorothea Pabbruwe 12 ½ jaar getrouwd. Op 3 december 1911 geven zij een diner in een restaurant aan de Oudedijk in Kralingen- Rotterdam. Op die dag wordt een familie portret gemaakt. Willem Hillebrand is 39 jaar en Anna Dorothea Pabbruwe 33 jaar. Zij staan in het midden aan het hoofd van de tafel en voor hun staan van links naar rechts hun 3 kinderen Hip, Wim en Doortje.

familie foto 1911

Veel dank aan mijn vader Hillebrand Andreas Lieuwens (1900-1973), zijn roepnaam was Hip, hij staat op deze foto, links aan het hoofd van de tafel, rechts van hem staat in een wit matrozenpakje zijn jongere broer Wim en daarnaast zijn zusje Doortje. Hij heeft mij omstreeks 1960-1970 geholpen om alle personen op deze foto te identificeren.

Er staan twee rijen mensen, bij een ieder staat voor zo ver bekend, zijn leeftijd en de familie relatie en een korte geschiedenis.

Man boven meest links is een ober, ook de man achterin tegen het gordijn op de derde rij links is een ober.

Op de eerste rij staand van links naar rechts:

andreas Hillebrand  De man met lichte snor en kalend hoofd is Andreas Hillebrand Lieuwens, 29 jaar, hij is geboren op 7-7-1882 en is een zoon van Hillebrand Andreas Lieuwens en Jeanette Magaretha Lieuwens-Breekpot. Hij wilde graag naar Indië. Om hem meer aanzien te geven heeft zijn vader voor hem de naam Bronsema er weer bijgekocht. Want zijn grootvader was Leonardus Hugeus Bronsema Lieuwens. Hij is op 26 september 1914 op 32 jarige leeftijd met het passagiersschip Prinses Juliana van Amsterdam naar Batavia vertrokken. Meer dan een maand later op 30 oktober 1914 is hij in Batavia aangekomen. Hij is vrij snel in Djokja in 1917 op 35 jarige leeftijd in een sanatorium overleden.

jeanette margathea  Jeanette Margaretha Leyenaar – Lieuwens, 36 jaar. Zij is een zuster van Willem Hillebrand Lieuwens, zij was getrouwd met John Leijenaar,  John werkte bij zijn vader in de houthandel Leijenaar. De onderneming was gespecialiseerd in het importeren van Amerikaans hout. Er is iets gebeurd, waardoor John in 1904 alleen verhuisd is naar New Orleans in Amerika. Hij heeft daar al snel op een gruwelijke manier zelfmoord gepleegd. John Leijenaar Jr  is een zoon.

jan wins  Jan Wins  is getrouwd met Erna Wins, Jan is een broer van de moeder van Anna Dorothea Lieuwens Pabbruwe.

hillebrand Andreas 72 jaar  De man met een klein sikje is Hillebrand Andreas Lieuwens, 72 jaar, hij is getrouwd met Jeanette Margaretha Lieuwens-Breekpot. Hij is de vader van Willem Hillebrand Lieuwens, Egberta Maria Soer-Lieuwens, Dievertje Bikkers-Lieuwens, Adam Pieter Lieuwens en Jeanette Margaretha Leyenaar – Lieuwens. Hij woont in Scheveningen.

dorothea pabb  Dorothea Anna Pabbruwe –Wins, ongeveer 72 jaar, zij is de moeder van Anna Dorothea Lieuwens- Pabbruwe, de bruid

willem h  de bruidegom Willem Hillebrand Lieuwens, 39 jaar

dorothe 33 jaar  de bruid Anna Dorothea Lieuwens- Pabbruwe, 33 jaar, is getrouwd met Willem Hillebrand Lieuwens

Voor hun staan hun drie kinderen van links naar rechts

hillebrand andreas 11 jaar  Hillebrand Andreas Lieuwens, 11 jaar, mijn vader

willem hillebrand 4 jaar  Willem Hillebrand Lieuwens, 4 jaar,

doortje  Dorothea Anna Lieuwens, 7 jaar,

Op de eerste rij zitten van links naar rechts

hillebrand bikkersHillebrand Bikkers, zoon van Dieuwertje Bikkers Lieuwens en Alex Bikkers Sr,

john leijenaarJohn Leijenaar, zoon van Jeanette Margaretha Leyenaar – Lieuwens, en John Leijenaar,

alex bikkers Alex Bikkers , zoon van Dieuwertje Bikkers Lieuwens en Alex Bikkers Sr,

 

maria soerEgberta Maria Soer-Lieuwens, 30 jaar, geboren op 6-9-1880, overleden op 32 maart 1946, zij is getrouwd met Jacobus Johannes Soer. Zij kregen 1 zoon Jacobus Johannes Soer, hij trouwde met …. en kregen drie dochters Willemijntje, Jacoba Johanna en Elisabeth Maria.

alex srAlex Bikkers Sr., getrouwd met Dievertje Bikkers- Lieuwens

 

Rechts op de eerste rij zitten van rechts naar links

dievertje  Dievertje Bikkers-Lieuwens, 38 jaar, geboren in Roterdam op 22-11 1873, Zij trouwt in 1893 als zij 19 jaar is met Alexander Bikkers, 23 jaar. Alexander Bikkers is door het jong overlijden van zijn vader in 1890 samen met zijn broer Woutherus Alexander (1865-1921) directeur van de Koninklijke Brandspuitenfabriek A. Bikkers & Zonen, een onderneming in Rotterdam opgericht in 1783 en uiteindelijk gesloten in 1983. Het was in de branche een belangrijke onderneming. In de periode 1890-1915  had men 64 stoombrandspuiten, 6 automobiel-stoombrandspuiten, 618 handbrandspuiten en 9 motorbrandspuiten afgeleverd. Zij kregen een aantal kinderen: 3-3-1894 Alexander, 17-6-1895 Hillebrand Andreas, 24-6-1901 Johan en 20-12-1903 Johanna. In 1920 wordt de onderneming verkocht en stappen Alexander en Woutherus uit de directie van de onderneming. In 1921 overlijdt Woutherus na een lang ziekbed. Alexander en Dievertje besluiten omstreeks die tijd als zij resp 50 en 46 jaar zijn om veel te gaan reizen in Duitsland maar ook in Hartley in het huidige Zimbabwe / Zuid Afrika. Dievertje is in Den Haag in 1940 overleden, 67 jaar, Alexander was op dat moment in Hartley Zuid Afrika, 2 zonen woonden in Wassenaar / Den Haag, een zoon ook in Hartley en een dochter in Duitsland.

wins rapM. Wins-Rapmand, waarschijnlijk een schoonzuster van Dorothea Anna Pabbruwe – Wins, dus een tante van de bruid.

b. pabbruweB. Pabbruwe, waarschijnlijk een zuster Dorothea Anna Pabbruwe – Wins

 

c sluiterSluyter-Pabbruwe, waarschijnlijk een schoonzuster Dorothea Anna Pabbruwe – Wins

Iets naar boven links staat

breekpotJeanette Margaretha Lieuwens-Breekpot, 68 jaar , getrouwd met Hillebrand Andreas Lieuwens, de moeder van de bruidegom

en daarboven staat

doraD.A. Pabbruwe, de zuster van de bruid. Voor mij was zij Tante Dora, zij is altijd ongetrouwd gebleven en is omstreeks 1970 overleden.

Rechts op de tweede rij van rechts naar links

g.wins G.Wins is waarschijnlijk een broer van Dorothea Anna Pabbruwe – Wins

 

ernaErna Wins is getrouwd met Jan Wins

 

adam pieterAdam Pieter Lieuwens in officiers uniform, 27 jaar, geboren op 27-8-1884, is een zoon van Hillebrand Andreas Lieuwens en Jeanette Magaretha Lieuwens-Breekpot. Hij is beroepsmilitair geworden. Hij is in 1932 op 47 jarige leeftijd overleden, men zegt door zelfmoord.

soer jrJ.J. Soer, 36   jaar, was commissaris van politie in Rotterdam, getrouwd met Egberta Maria Lieuwens

December 1911. Een voorgedragen gedicht op een 12 1/2 jarige bruiloft

Home  >>  Willem Hillebrand Lieuwens (1871-1945)

Ook wordt op deze feestelijke dag een gedicht door een onbekende dichter voorgedragen. Dit luidt als volgt:

26 mei 1899 tot 26 november 1911

Mag ik zoo nu en dan in de Hoflaan komen,

Het treft mij steeds, hoe vredig met die boomen

En vriendelijke huizen het zich daar aan laat zien.

Doch, als men, zooals ik, daarbij weet bovendien,

Dat in die lieve laan sinds 7 ½ jaar

Ons kop’ren paartje woont, gelukkig met elkaar,

Dat met het wel en wee, dat ’t huwelijk hun bood

Door liefde sterk, zich waande als in Abrams schoot

Omringd door kindren, familie, trouwe vrinden,

Die immer welkom zijn en gastvrijheid er vinden,

Die gastvrijheid, waar men zich vroeger zooveel op voor liet staan,

Dat men steeds welkom was al kwam men daar soms aan

Met 9 kinderen in ’t holle van de nacht

De  gastvrijheid gebood, dat men hen onderbracht,

Doch het getal gastvrijheid is ijselijk gedund,

Daarom aan Uw gastvrijheid een woord van lof gegund.

Wat heerlijk samenzijn in die gezel’ge suite,

Waar elk naar zijn keus het leven kan genieten

’t Zij met muziek, met whisten of met lekker eten

Laatst had de gastheer toch de bovenknoop vergeten

Te sluiten van zijn chique pantalon!

Of lag die fout aan Hasselt? Was die wellicht zoo dom?

Dan zal ik daar eerstdaags eens gaan vertellen

Heer Lieuwens na ’t diner zoo neeslijk op kan zwellen,

Die knoop dient dan met ijzergaren goed voorzien,

Want open patalons, fi donc, ik kan ’t niet zien,

En na ’t diner, dan gaat de gastheer moppen tappen

Somtijds wat schuin, dat moet je overstappen,

De dames, die bij zulke moppen tegenwoordig zijn,

Gelieven dan te denken: Den reinen is alles rein.

 

Op whisten is hij dol, hij whist bij dag en nacht

Ja zelfs de huwelijksreis is whistend doorgebracht,

Doch, dat hij ’n enkle maal aan andere dingen dacht

Bewees de ooievaar, toen hij klein Hipje bracht,

Den stamhouder, dien lieven hartelijke vent,

Hij baarde U veel zorg,’t is ons helaas bekend

Al mag hij dan wat zwak en zenuwachtig wezen,

Ik vraag, wie is dat niet in eenen tijd als deze,

En met de jaren, zal hij sterken, meer en meer

En zich ontwikk’len tot een flink en kranig heer

 

Uit dankbaarheid werd d óoievaar van Hip zoo goed beloond,

Dat hij zich kort daarop weer in ’t gezin vertoont,

Hij bracht een zusje, een lieve engel, blauw van oogen

Met prachtig goudblond haar en fijne wenkbrauw boogeb

Ziet men dat kind slechts aan, zoo mooi gevormd van lijn,

Men is verzekerd, het van een architect moet zijn.

 

Daar alle goede dingen op aard uit drie bestaan,

Kwam d’ooievaar ten derde met kleine Willem aan.

Hij riep:”Pak aan, hier is hij, ik moet nu elders heen,

Me dunkt ’t is nu genoeg, dit is de laatste steen

Jelui houdt nu maar halt met dat tezamen bouwen,

‘k zou ’t verder maar alleen aan Willem toevertrouwen

Die sluitsteen ( kleine Willem) die snoeperige guit,

’t vernuft ziet nu alreeds die schalksche oogjes uit,

Die kleine vent kwam het geluk volmaken,

 

Dat ik hoop, dat gij te zaam nog jarenlang morgt smaken

Dat meenigeen zijn pand U moge toevertrouwen,

En gij mooi per abuis op zandgrond zult gaan bouwen.

Wacht u soms tegenspoed, valt soms het werk u tegen,

Thuis wacht u troost en rust door Vrouw en kinderzegen

Die trouw Anna, die met zachte vrouwenhand

Als manlief soms door drukte of zorg overmand

Behoefte heeft aan troost! Hem steunt met woord en daad

Die met haar zorgzaam oog de kleintjes gade slaat,

En koestert. Zij vlecht in ’t aardsche kruis,

De rozen, zij is het licht, de kroon, het sieraad van Uw huis