Deze website

Home  >>  Deze website

Al 50 jaar verzamel ik informatie over de familie Lieuwens. Ik ben daarmee begonnen in 1966. Ik heb heel veel foto’s, teksten, zelfs een boek uit omstreeks 1825.

Ik zal informatie publiceren in de vorm van blogs waarin ik iedere keer een kleine deel behandel.

Bijdragen zijn zeer welkom.

In 2020 zal ik een boek uitgeven met als titel: 300 jaar geschiedenis over de familie Lieuwens.

Bent u geïnteresseerd?

U kunt uw interesse tonen door mij een email te sturen op erik.lieuwens@gmail.com

Erik Lieuwens