Nog meer gebouwen en huizen ontworpen door Willem Hillebrand Lieuwens

Home  >>  Willem Hillebrand Lieuwens (1871-1945)  >>  Nog meer gebouwen en huizen ontworpen door Willem Hillebrand Lieuwens

Nog meer gebouwen en huizen ontworpen door Willem Hillebrand Lieuwens

On januari 28, 2017, Posted by , in Willem Hillebrand Lieuwens (1871-1945), With No Comments

Nog meer gebouwen en huizen ontworpen door Willem Hillebrand Lieuwens

Willem Hillebrand heeft nog veel andere gebouwen ontworpen. Hij heeft een bioscoop ontworpen, een café chantant, een heel groot pand voor een reisbureau, een sigaren fabriek, een kantoorpand etc. Ik heb via kranten openbare aanbestedingen gevonden en soms in een tekst zijn naam. Hij had samen met zijn vader de aannemerij H.A. Lieuwens & Zoon en waarschijnlijk zijn ook vele door hem ontworpen gebouwen gebouwd door hun eigen aannemerij en was er geen openbare aanbesteding. In het Gemeentearchief van Rotterdam zijn geen zoeksystemen mogelijk om op architect of op aannemer te zoeken. Verder zij heel veel bouwtekeningen door het bombardement op Rotterdam vernietigd.

Willem Hillebrand Heeft een aantal gebouwen projecten  in de entertainment industrie uitgevoerd.

In 1895 hebben de broers Max en Emiel Skladanowski  in Berlijn als eersten filmfragmenten vertoond, het duurde maar een kwartier, het was de eerste film in Europa. Ook in andere landen gebeurde dat daarna vrij snel. In 1896 werd in Nederland de eerste film vertoond. Er ontstonden bioscopen en Willem Hillebrand ontwierp in 1910-1911 de Palace Bioscope Theatre aan de Coolsingel 41. Voor de bouw werd door de architect een openbare aanbesteding gehouden.

Op de foto is dat het linker gebouw.

Daarna kwamen er regelmatig advertenties in de krant over wat er te doen was in de bioscoop.

In 1910 is het pand rechts van de bioscoop “De Levensverzekering en Bank” ook ontworpen door Willem Hillebrand, ook daar is een aanbesteding voor gehouden.

In 19..  heeft hij op de Korte Hoogstraat een bodega “La Confiance” ontworpen. Het was eerst een heren kleding winkel en hij heeft het interieur ontworpen voor een bodega, een cafe restaurant.

 De “Confiance”.

Het pand Korte Hoogstraat 36, waarin thans een kleedingmagazijn van de firma A. Kreymborg & Co is gevestigd, is aangekocht door den heer J.W.F.v.Pelt, eigenaar van de bodega “La Confiance”aan de Leuvehaven 5, welk pand zal worden afgebroken voor het doorbraakplan. Onder leiding van den architect W.H. Lieuwens zal het pand aan de Korte Hoogstraat tot bodega worden verbouwd.

In 1913 heeft hij op de Coolsingel nr 12 ontworpen Cabaret Metropole.

Cabaret Metropole. 1913

Het uit en afbreken van panden en het in plaats stellen daarvan van publieke vermakelijkheden is aan de orde van de dag en het jongste proces op dit terrein heeft zich thans voltrokken aan de Coolsingel nummer 12, waar door de zorgen van de architect, de heer Lieuwens een café chantant tot stand is gekomen, dat de veelbelovende naam van Cabaret Metropole heeft gekregen.

De zaal, ingericht voor ongeveer 200 bezoekers, ziet er licht en vrolijk uit, en eenieder is in de gelegenheid de verrichtingen op het podium gade te slaan, waar zich een orkestje zal doen horen, en waar het chantant gedeelte der onderneming het programma zal aanvullen en opluisteren. De firma Doorman heeft gezorgd voor de elektrische-, de firma W.H. Willing voor de bierinstallatie, twee factoren van lang niet geringe betekenis, terwijl de firma Vente met haar ameublement de zaal een gezellige indruk heeft helpen doen maken. Het cabaret Metropole wordt geleid door de heer H.W. Theunisse.

Aan de Westzeedijk / Zalmhaven was hij de architect van een dubbel woon- en pakhuispand.

In 1911 op de Noord Blaak.

Nog een foto van de Coolsingel met de bioscoop, derde huis van links en daarnaast de Levensverzekeringsbank. Je ziet ook dat de Coolsingel nog niet gedempt is, dat is een paar jaar later gebeurd. In 1912 bouwde hij alweer op de Coolsingel een café restaurant voor de Wed. S. Soesman. Haar overleden man en zwager waren eigenaar van heel groot restaurant in Rotterdam en startte zij een eigen restaurant.

Hij ontwierp in 1908 ook een van de eerste automobiel bedrijven in Rotterdam. Toen het geopend werd stond deze foto met aanbeveling in de krant. Ook hier is zijn bouwstijl met veel details te zien. In de advertentie zie je hoe een moderne auto er toen uitzag. Het gebouw is gebouwd voor 21.800 gulden.

Een energiek stadsgenoot heeft het gewaagd ook ter deze stede het automobile bedrijf op wat grotere schaal aan te vatten, dan tot nu toe geschiedde. Aan de Baan is , met de heer Henrici als technisch leider, dezer dagen een nieuw gebouwde en zeer fraaie garage in gebruik genomen. Het daar uitgeoefende bedrijf omvat naast de handel in auto’s, ook het verhuren en stallen daarvan. En ten behoeve van de particuliere autobezitters zal weldra op een nog openliggend terrein van 1000m2 een speciale garage met boxes gebouwd worden, om de zaak ook daarin tot een eerste-klassig bedrijf te maken. Ook dit gebouw is gebombardeerd. Op de Baan staan nu nog steeds garagebedrijven.

Ook een pakhuispand met kantoren, kelders en zolders aan de Wilhelminakade, Rijnhaven.

Naar alle waarschijnlijkheid is hij de meest linkse man, staande op de Wilhelminakade.

Ook ontwierp hij een sigaren fabriek met winkel, kantoren en pakhuis aan het Zwaanhals.

Deze fabriek is in 1915 afgebrand. In de krant stond:

‘Een brand zoals in deze stad gelukkig tot de zeldzaamheden behoort’, aldus kenschetste het Rotterdamsch Nieuwsblad de ramp, die de sigarenfabriek van B. van der Tak & Co. aan het Zwaanshals op 21 december 1915 trof. De situatie van de fabriek in een dicht bewoonde volksbuurt, ingeklemd tussen de huizen aan de Fabrieksstraat en de Loofdakstraat, bemoeilijkte het blussingswerk in hoge mate. Door het vuur met 29 stralen te belagen kon de brandweer de omvang tot de eigenlijke fabriek beperken en er was alleen materiële schade: 3 miljoen sigaren en tabak ter waarde van f 60.000.
Het ontwerp van een kantoor, pakhuis en woningen aan de Oost Maas Kade.

De voorgevel van de Looiershof in Delfshaven is het enige wat rest van het gebouw van Kaufmann’s Huidenhandel, ook ontworpen door Willem Hillebrand.Het gebouw stamt uit 1910.

In 1904 werd een winkelhuis aan de Molensteeg door hem verbouwd. in het zelfde jaar aan de maaskade een woonhuis met een beneden en bovenhuis.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *