Hillebrand Andreas Lieuwens (1784-1840)

Home  >>  Hillebrand Andreas Lieuwens (1784-1840)  >>  Hillebrand Andreas Lieuwens (1784-1840)

Hillebrand Andreas Lieuwens (1784-1840)

Hillebrand Andreas is geboren op 22 juli 1786 in Amsterdam. Hij is een zoon van Andries Lieuwens en Marchje Fledderus. In 1802, wanneer hij 16 jaar is overlijdt zijn moeder. Het jaar daarop gaat hij met zijn vader terug naar Friesland en vestigen zij zich in Haske / Heerenveen. Zijn grootvader Lieuwe Pieters woont in Heerenveen op de Lindegracht. Al heel snel na hun terugkeer in Heerenveen trouwt zijn vader Andries in juli 1803 met Trijntje Jacobs, zij is 9 jaar ouder dan Andries.  Zij trekken bij haar in op de Heerenwal in Heerenveen.

Op 8 mei 1806 doet hij belijdenis in de Nederlands Hervormde kerk in Nijehaske en op 8 november 1806 schrijft hij zich in p de universiteit van Groningen als student in de theologie, hier stond vermeld dat hij was geboren in  Amstelodam Batavus. De studie theologie duurde in die tijd niet erg lang. Drie jaar later in 1809 was hij kandidaat dominee in Ulsen bij Bentheim. Dit is een plaats die nu in Duitsland ligt tussen Enschede en Dortmund.

Voor dat hij daar naar toe ging is hij op den 7 van de Wijnmaand in 1809 in Groningen in ondertrouw gegaan  met Anna Hommes (geboren in  Groningen).

onderrouw ha lie

Zij zijn getrouwd op 31 oktober 1809 op de Heerenwal door Ds R. Rodenburg.

Ulsen beviel hem niet erg want na twee jaar ging hij daar weg en deed hij  op 14 juli 1811 zijn intrede in de gemeente Olde- en Nijholtpade, Teridzerd en Oldeholtwolde. Daar bleef hij 8 jaar en op 12 april 1819 deed hij zijn intrede in Grouw, daar bleef hij 11 jaar tot 1830. Hij ging toen naar de gemeente Idaard, Aegum en Friens.

Kinderen uit het huwelijk met Anna Hommes zijn:

 • Andreas Jacobus Lieuwens, geboren in Ulzen, in het Graafschap Bentheim in het huidige Duitsland op 30 juli 1810
 • Leonardus Hugeus Bronsema Lieuwens geboren  in Weststellingwerf op 12-6-1812
 • Catharina Maria Lieuwens, geboren op 2-6-1814 in Weststellingwerf / Oldeholtpade, op 5-11-1834 getrouwd met Leendert Nicolaas Molenaar, overleden op 26-1-1890 in Leeuwarden. Hij was huisarts in Dronrijp. Ze zijn later verhuisd naar Hillegom, daarna weer terug naar Dronrijp. Zij hebben 9 kinderen gekregen met o.a. de naam Hillebrand Andries Moolenaar, Hugo Leonardus, Andreas Jacobus.
 • Anna Willenga Lieuwens, geboren 29 maart 1807, overleden in Haskerland op 23-6- 1807 12 weken oud
 • Sophia Engelberta ,geboren op 25 april 1818 en overleden 6 september 1822 door verdrinking in de sloot, zie bijgaande rouw gedicht geschreven door haar vader bij haar overlijden
 • Gerard Hommes Lieuwens geboren in Idaarderadeel op 25-5-1822, hij woonde in 1840 in Steenwijk, hij heeft nogal veel rondgezworven over de wereld, was assistent apotheker in Tiel en is uiteindelijk overleden in Afrika.geboorte
  • Hendrik Willenga Hommes Lieuwens, geboren 12-2-1824 in Grouw.

Op 25 februari 1812 heeft Hillebrand Andreas officieel de naam Lieuwens aangenomen. Dat wordt elders beschreven.

In 1813 gaat hij op reis naar Amsterdam. Hiervoor heeft hij een paspoort nodig. Dat wordt elders beschreven.

Anna Hommes is in 1825 op de jonge leeftijd van 35 jaar overleden, zij is in Oudeschoot/Heerenveen begraven. Hij bleef achter met een gezin van 5 kinderen. Hij is daarna op 5 augustus 1827 hertrouwd met Johanna van Giffen, een dochter van David Flud van Giffen, ze was toen 27 jaar en hij was 40 jaar.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:

 • Op 10-12-1829 David Hendrik. Hij  is in September 1848, 19 jaar oud in Groningen gaan studeren, maar is op 6 november 1848 in Groningen overleden.
 • David Hendrika, geboren 19 juli 1831, overleden in groningen in 1859.
 • Sophie Anette, geboren in Idaard, overleden in 1888 in Amsterdam.
 • Annigje, geboren in Idaard

.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *