Lieuwe Pieters ( Pyters) (1722-1809)

Home  >>  Lieuwe Pyters (1722-1809)  >>  Lieuwe Pieters ( Pyters) (1722-1809)

Lieuwe Pieters ( Pyters) (1722-1809)

On mei 11, 2016, Posted by , in Lieuwe Pyters (1722-1809), With No Comments

Lieuwe Pyters (Pieters) is geboren in 1722 in Langezwaag (Gorredijk). Hij is een zoon van  Pyter Lieuwes en Jancke Doeijes.

Hij gaat in ondertrouw op 10-04-1744 in Leeuwarden met Aaltje Andries. In de acte staat dat hij timmergezel was. Beide zijn afkomstig van Leeuwarden en op 3 mei 1744 trouwen zij in de Galileeer kerk in Leeuwarden.

Zij kregen 7 kinderen:

  • Janke gedoopt op 22 november 1744 in Leeuwarden
  • Pieter gedoopt op 16 augustus 1747 in Leeuwarden
  • Antje in 1748 geboren in Leeuwarden, waarschijnlijk jong overleden
  • Pytter, gedoopt 27-1-1752 in Kortezwaag / Langezwaag
  • Andries Lieuwes (later Lieuwens), gedoopt 7-7-1754 in Kortezwaag / Langezwaag, trouwt op 8-6- 1777 met Marchje Fledderus
  • Antje Lieuwes geboren op 15 maart 1762, gedoopt op 11-4-1762 zij trouwt met Tjibbe Rijkes.
  • Pyter Lieuwes, geboren 19-11-1765 in Heerenveen, gedoopt 15-12-1765 in Heerenveen, overleden op 14 januari 1824 in Dokkum, 58 jaar oud. Pieter Lieuwes van der Veen was meesterbakker en stadsbode in Dokkum. Kinderen hebben de achternaam Pieters van der Veen.

In 1749 wilde men in Nederland een nieuwe belasting naar draagkracht invoeren, daarom is de quotisatie uitgevoerd. Dat betekent dat iedere stad een overzicht van zijn bewoners moest maken en iedere bewoner werd beoordeeld op zijn draagkracht. In Leeuwarden vinden we Lieuwe Pytters, een houtjemoker, een maker van ronde houtjes, waarschijnlijk een timmerman. Hij woonde in de straat Noordvliet in Leeuwarden, het gezin bestond uit twee volwassenen en twee kinderen en hij werd aangeslagen voor 12 caroliguldens, 13 stuivers en 0 penningen. Hoeveel dat nu is en welke relatieve waarde ik hier aan moet geven, weet ik niet. Hij was een ambachtsman, een timmerman.

Omstreeks 1750 is Lieuwe Pyters verhuisd naar Kortezwaag / Langezwaag. Dat is een dorp wat vlakbij Gorredijk ligt. Later zijn ze naar Heerenveen verhuisd.

Lieuwe Pyters was de timmerman die in 1762 de Doopsgezinde kerk in Heerenveen bouwde voor een bedrag van 4.423 gulden, 4 stuivers en 6 penningen.

Voor het bouwen van de doopsgezinde kerk in Heerenveen was uit de broederschap van de Doopsgezinde kerk een commissie gevormd,” gecommitterden geheten, bestaande uit een aantal kerkeraadsleden. Zij hebben Lieuwe Pyters gekozen als timmerman / aannemer voor de bouw. ieuwe Pyters moet in de buurt van Heerenveen enige bekendheid gehad hebben dat hij in staat was om grote gebouwen / huizen te bouwen. Hij was niet doopsgezind, want zijn kinderen werden direct na geboorte gedoopt. Dus zijn kundigheid heeft een grote rol gespeeld.

Op 7 juni 1762 werd de eerste steen gelegd door de nog geen driejarige Grietje Bienema, dochter van Fokke Bienema, apotheker in Heerenveen.

Op 9 november 1779 heeft Lieuwe Pyters het huis Lindegracht 33 in Heerenveen gekocht (waar later zijn achter kleinkind Leonardus Hugeus Bronsema Lieuwens een apotheek zou hebben) van Antje Tjeerds Brouwer, Hylke Jacobs te Amsterdam en Hendrik Calker te Groningen.

Na het overlijden van Lieuwe Pyters in 1809 wordt het pand geërfd door zijn dochter Antje Lieuwens, die “hetzelve een reeks van jaren had bezeten, zonder dat hiervan een titel bestaat over overschrijvingen in de hypotheken heeft plaats gehad.  Na het overlijden van Antje Lieuwens wordt het pand geërfd door Antje Tjeerds Veenstra ( een zoon van Antje).

Aaltje Andries is in 1805, 83 jaar oud in Heerenveen overleden.

Lieuwe Pyters is op 21-01-1809, 87 jaar oud in Heerenveen overleden.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *