Monthly Archives : mei 2016

Home  >>  2016  >>  mei

Hillebrand Andreas Lieuwens (1784-1840)

Hillebrand Andreas is geboren op 22 juli 1786 in Amsterdam. Hij is een zoon van Andries Lieuwens en Marchje Fledderus. In 1802, wanneer hij 16 jaar is overlijdt zijn moeder. Het jaar daarop gaat hij met zijn vader terug naar Friesland en vestigen zij zich in Haske / Heerenveen. Zijn grootvader…

Lieuwe Pieters ( Pyters) (1722-1809)

On mei 11, 2016, Posted by , in Lieuwe Pyters (1722-1809), With No Comments

Lieuwe Pyters (Pieters) is geboren in 1722 in Langezwaag (Gorredijk). Hij is een zoon van  Pyter Lieuwes en Jancke Doeijes. Hij gaat in ondertrouw op 10-04-1744 in Leeuwarden met Aaltje Andries. In de acte staat dat hij timmergezel was. Beide zijn afkomstig van Leeuwarden en op 3 mei 1744 trouwen zij…

Hillebrand Andreas Lieuwens ( 1841-1928)

Hillebrand Andreas Lieuwens is geboren op 31 augustus 1841 op de Lindegracht in Schoterland/Heerenveen, hij is een zoon van Leonardus Hugeus Bronsema Lieuwens (1812-1848) en Dievertje Biersma. Zijn vader is apotheker / wijnhandelaar. Hij groeit op in Heerenveen, hij heeft twee zusjes Gesina Hendrica Anna ( geboren in 1844, overleden…

Apotheek op de Lindegracht in Heerenveen

Apotheek Lindegracht 39 Heerenveen. Kaart heerenveen nog invoegen en beschrijven, wie waar woonden Het pand was in de 18e eeuw eigendom van de naastwonende boer Wytze Jeens Brouwer, liefdepreker bij de Doopsgezinde Gemeente. Na zijn overlijden is het geërfd door twee nichtjes, dochters van Tjeerd Jeens. Ongeveer in 1750 is het pand…

Leonardus Hugeus Bronsema Lieuwens (1812-1848).

Leonardus Hugeus Bronsema Lieuwens (1812-1848). Leonardus Hugeus Bronsema Lieuwens is geboren op 11-06-1812 in Oldeholtpade (Heerenveen). Hij is een zoon van Hillebrand Andreas Lieuwens (1786-1840) en Anna Hommes. Leonardus volgde naar alle waarschijnlijkheid evenals zijn oudere broer Andreas Jacobus de Latijnse school in Groningen en heeft daarna een apothekersopleiding gevolgd….

1921 Weer een hondje nu met roepnaam Negertje weggelopen bij Hillebrand Andreas Lieuwens in Den Haag.

Hillebrand Andreas Lieuwens (Heerenveen 1841- Den Haag 1928) Hij woont op de Van Bleiswijkstraat in Den Haag. Op 17 oktober in 1921 zet hij een advertentie in de krant omdat zijn hondje is weggelopen. Het is een zwart dwergkeesje met de roepnaam Negertje. Hij is op dat moment 80 jaar en is duidelijk…

Hond met roepnaam Turk vermist in 1866, terug te bezorgen bij Ds A.J. Lieuwens

December 1911. Een voorgedragen gedicht op een 12 1/2 jarige bruiloft

Ook wordt op deze feestelijke dag een gedicht door een onbekende dichter voorgedragen. Dit luidt als volgt: 26 mei 1899 tot 26 november 1911 Mag ik zoo nu en dan in de Hoflaan komen, Het treft mij steeds, hoe vredig met die boomen En vriendelijke huizen het zich daar aan…