Deze website

Home  >>  Deze website

Al 50 jaar verzamel ik informatie over de familie Lieuwens. Ik ben daarmee begonnen in 1966. Ik heb heel veel foto’s, teksten, zelfs een boek uit omstreeks 1825.

Ik zal informatie publiceren in de vorm van blogs waarin ik iedere keer een kleine deel behandel. Mijn eerste blog gaat over Andries Lieuwens, dat is een directe voorvader van mij. Deze blog is nog niet volledig en moet nog verder uitgebouwd worden.

Verder heb ik nu een aantal korte verhalen. Zo zal ik verder gaan en stap voor stap de geschiedenis volledig maken. Bijdragen zijn zeer welkom.

Erik Lieuwens