Lieuwens

Blog

Hillebrand Andreas Lieuwens (1784-1840)

Hillebrand Andreas is geboren op 22 juli 1786 in Amsterdam. Hij is een zoon van Andries Lieuwens en Marchje Fledderus. In 1802, wanneer hij 16 jaar is overlijdt zijn moeder. Het jaar daarop gaat hij met zijn vader terug naar Friesland

John Metzelaar

John Frederik Metzelaar is de stiefvader van Hillebrand Andreas Lieuwens (1841-1928) John is 16 jaar oud als hij in 1833 begint als leerling timmerman, hij volgde lessen aan de tekenschool van het genootschap “Hierdoor tot Hoger” ( later is dit

Lieuwe Pieters ( Pyters) (1722-1809)

Lieuwe Pyters (Pieters) is geboren in 1722 in Langezwaag (Gorredijk). Hij is een zoon van  Pyter Lieuwes en Jancke Doeijes. Hij gaat in ondertrouw op 10-04-1744 in Leeuwarden met Aaltje Andries. In de acte staat dat hij timmergezel was. Beide zijn

Hillebrand Andreas Lieuwens ( 1841-1928)

Hillebrand Andreas Lieuwens is geboren op 31 augustus 1841 op de Lindegracht in Schoterland/Heerenveen, hij was een zoon van Leonardus Hugeus Bronsema Lieuwens (1812-1848) en Dievertje Biersma. Zijn vader  was apotheker / wijnhandelaar. Hij groeide op in Heerenveen, hij had

Rotterdam in 1855

Hoe was de situatie in Rotterdam in 1855. Rotterdam telde omstreeks 1855 ongeveer 90.000 inwoners, de overgrote meerderheid woonde in een uitpuilende stad binnen de stadsvesten Coolsingel en Goudsesingel. Er waren daar grote misstanden in de buurt waar nu het

Apotheek op de Lindegracht in Heerenveen

Apotheek Lindegracht 39 Heerenveen. Kaart heerenveen nog invoegen en beschrijven, wie waar woonden Het pand was in de 18e eeuw eigendom van de naastwonende boer Wytze Jeens Brouwer, liefdepreker bij de Doopsgezinde Gemeente. Na zijn overlijden is het geërfd door